Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Teadus

Huvitav ja kaasaegne teaduslik maailmapilt igapäevasest elust.

Elemendid meis ja meie ümber - 10. klass
Käsitletakse keemiliste elementide eripärasid ja sarnasusi, omadusi, leidumist, kasutusvaldkondi. Nii keemias, füüsikas kui bioloogias. Lisaks õpitakse, kuidas otsida teaduslikku infot ja kuidas seda esitada..

Loogika - 10. klass
Loogika kursuse eesmärgiks on tutvustada loogika tekkimist, arenemist, rakendamist teaduses ja igapäevaelus. Kursuse käigus määratleme mõistete ruum, mõtlemise liigid ja muud mõtlemist ise- loomustavad tunnused. Mõtlemisvõimet arendame mitmesuguste ja huvitavate loogika ülesannete lahendamise kaudu.

Keemia praktikum - 11. klass
Kursuse vältel viivad õpilased läbi laboratoorseid töid, kus keemiaalaseid teadmisi rakendatakse praktiliste ülesannete lahendamisel. Õpilased arendavad oskust, kuidas planeerida ja läbi viia keemilisi katseid ning kuidas eksperimendi tulemuste põhjal teha õigeid järeldusi. Ülesanneteks on näiteks ainete tuvastamine nende keemiliste omaduste järgi; torusiilis sisalduva leelise kontsentratsiooni või munakoores leiduva kaltsiumkarbonaadi sisalduse määramine; rasvast seebi või piimast plastiku valmistamine.

Füüsika ja ühiskond - 11. klass
Kursuse eesmärgiks on näidata seoseid ühiskonna põhiprobleemide ja nende füüsikaliste lahenduste vahel. Uurime, miks on hädavajalik tunda loodusseadusi ja kuidas neid praegu ja tulevikus rakendada inimeste elukvaliteedi tõstmiseks.

Füüsikalised mõõtmised – 12. klass
Kursuse eesmärgiks on varem läbitud füüsika kursustel omandatud teooriateadmiste rakendamine praktikas. Katsed hõlmavad mehaanika, elektri- ja soojusõpetuse ning optika seadusi. Õpilased panevad kokku, analüüsivad, mõõdavad, protokollivad ja kaitsevad läbiviidud katseid.