Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 22 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Teatrimoodul. Noortekoor. 


Meie koolis saad Sa valida 22 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Teatrimoodul. Noortekoor. 

Disain

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et kõik on valmis – toolid, autod ja telefonid –, suudavad disainerid endiselt leida uusi võimalusi meie üllatamiseks, tehes neid veelgi kaasaegsemaks, veelgi huvitavamaks, kasutajasõbralikumaks. Kuidas on see võimalik?

Ruumikujundus - 10. klass.

Kuidas elamusi disainida? Kuidas ruum, esemed ja värv koos loovad meile emotsionaalselt sobiliku keskkonna? Millest alustada? Selleks, et midagi uut luua, peab esmalt mõistma, kes, kus ja milleks soovib antud ruumi kasutada ning mida ta minult kui disainerilt oma unistustes ootab.

Kursuse jooksul valmivad mitmed erinevad praktilised ruumikujunduse projektid, kus otsitakse võimalusi funktsionaalselt toimiva ja visuaalselt korrastatud, isikupärase värvilahendusega ruumi loomiseks.

Joonestamine ja 3Dmodelleerimine- 10. klass

Kuidas oma mõtteid ja ideid teistele pildiliselt mõistetavaks teha? Kuidas kujutada ruumi? Kuidas lisada joonisele mõõtmeid? Kuidas kasutada mõõtkava?

Joonestamise kursus hõlmab nii arhitektuuri kui ka disainialase loovtegevusega seotud praktilisi ülesandeid, mis õpetavad kujutama 3-mõõtmelist ruumi tasapinnal. 

Kas oskad kasutada kaasaegseid 3D arvutiprogramme ja 3D printeril oma loodud objekte printida?

Kursusel tutvustatakse 3D modelleerimistarkvara ning rakendatakse joonestusalaseid teadmisi reaalsete ja virtuaalsete toodete disainimisel ja ruumikujunduslike tööde teostamisel. Kursusel omandatakse ruumilise kujutamise algtõed põhiliselt arvutiprogrammi Google Sketchup´i kasutades. Valminud projektülesandeid esitletakse animeeritult ja prinditakse 3D printeril.

Värvi- ja komositsiooniõpetus - 11. klass

Kuidas valida omavahel sobituvaid värvitoone? Kuidas paigutada objekte, esemeid, värve nii, et kõik omavahel harmoneeruks? Mille abil väljendada oma emotsioone? Milliseid kujundeid valida? Kuidas luua ruumilisi objekte?

Värvi- ja kompositsiooniõpetuse kursusel omandatakse oskusi, mis aitavad õpilasel väljendada oma sisemaailma, leida oma individuaalsust ja eripära. 

Värviõpetuse osas püütakse lahti mõtestada värvide olemust ja värvide korrastamise erinevaid viise. Käsitletakse värvikontraste, värvide tasakaalu ja harmoonia olemust, värvide tähendust, värvikeele sõnumeid. Kompositsioonitundide eesmärgiks on luua terviklik ettekujutus kujunduse (kompositsiooni) ülesehituses kasutatavatest elementidest ja nende paigutamise seaduspärasustest kasutades erinevaid tehnikaid.

Fotondus - 11. klass

Fotograafiakursus on peamiselt praktilise suunitlusega, õpitakse kasutama digitaalset peegelkaamerat. Tegeldakse arhitektuuri-, tootefoto ja fotolavastusega.  Õpitakse tundma fotograafia tehnilisi võimalusi ja nende rakendamist erinevate praktiliste ülesannete lahendamisel.

Disaini alused - 12. klass

Igal esemel, igal ruumil, igal märgil on sõnum ja tähendus. Kuidas neid üles leida ja hinnata? Kuidas läheneda elulistele küsimustele funktsionaalselt: küsid küsimusi ja otsid neile vastuseid; uurida, mida tegelikult vajatakse, kuidas asjad töötavad ning millise kogemuse nende kasutamine annab? 

Tegeldakse nii keskkonna, tootedisaini kui graafilise disain projektidega, kus proovitakse luua uusi, huvitavamaid, inimsõbralikumaid, ilusamaid, loodust säästvamaid objekte ja ümbritsevat keskkonda nii reaalselt kui ideede tasandil.