Vastuvõtt

Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed 2022


Uksed on avatud 9. klassi õpilastele 18. märtil kell 12.00. Täpsem info lisandub.

Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi vastuvõtukord 2022

Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi ühiskatsete korraldamise kord 2022. aastal

Tartu viie kooli ühiskatsed üheksanda klassi õpilastele kandideerimiseks Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi kümnendasse klassi toimuvad 22. aprillil 2022. aastal algusega kell 10.00. 
 

Koolid võtavad õpilased vastu, arvestades ühiselt korraldatud testide tulemusi, põhikooli õpingute hindeid ja vestlust. Ühiskatsed toimuvad koolimajades e-testidena ja jätkuvalt koostöös Eksamite Infosüsteemi (EIS) ja Haridus- ja Noorteametiga (HARNO).  
 
Sisseastumiskatsed koosnevad kolmest testist: eesti keel, matemaatika ja loodusained (bioloogia, füüsika, keemia). Eesti keele ja matemaatika testid kestavad kokku 120 minutit. Järgneb 15minutiline vaheaeg ja seejärel toimub loodustest, mille kestus on 60 minutit. 
 
Testitulemuste selgumise järel kutsutakse kandideerijad koolidesse vestlustele lähtudes koolide eelistusest ja kohast kooli pingereas. 
 
Seniks aga soovitame kõikidel õpilastel õppetöösse suhtuda tõsiselt ning kasutada ära iga võimalus õppimiseks oma õpetaja juhendamisel.  

2021/2022 Tartu ühiskatsete ajakava

14. 28. märts 2022 ühiskatsete süsteemis on avatud registreerimine katsetele (Tartu ühiskatsete infosüsteemi) ja taotluste esitamine testidest vabastamiseks olümpiaadide põhjal.

11. 19. aprill 2022 õpilased saavad sooritada harjutustesti.

12. aprill 2022 õpilastele teatatakse otsus testidest vabastamise ja eritingimuste taotluste rahuldamise kohta. 

14. aprill 2022 õpilastele saadetakse soorituskohateated e-mailile.

22. aprill 2022 kell 9.30 ühiskatsete algus (dokumentide kontroll, EIS-i sisselogimine). Kell 10.00 avatakse matemaatika test.

5. mai 2022 kell 16.00 avalikustatakse ühiskatsete infosüsteemis õpilastele testide tulemused, vestlustele kutsumise (kõik eelistused) otsused ja esimese eelistuse vestluse täpne aeg.

5. 12. mai 2022 võimalus vaidlustada testi tulemusi.

 2. 6. mai 2022 koolidel võimalus vestelda testide sooritamisest vabastatud õpilastega.

9. – 13. mai 2022 esimese eelistuse vestlused.                                                           

12. mai 2022  teise eelistuse vestluse aja teatamine.             

16. – 20. mai 2022 teise eelistuse vestlused.                        

19. mai 2022  kolmanda ja neljanda eelistuse vestluse aja teatamine.

23. – 27. mai 2022 kolmanda, neljanda ja viienda eelistuse vestlused.                     

27. mai 2022 kõik kinnituskirjad on saadetud kandidaatidele.

31. mai 2022 õpilane kinnitab ühiskatsete infosüsteemis  õppima asumise valitud koolis.

3. 15. juuni 2022 koolid saadavad vabade õpilaskohtade olemasolul kinnituskirjad ootenimekirjas olijatele.

17.-28. juuni 2022 ARNO-s sisseastumisdokumentide esitamise tähtaeg.

Uksed on avatud 9. klassi õpilastele 18. märtil kell 12.00. Täpsem info lisandub.

Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi vastuvõtukord 2022

Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi ühiskatsete korraldamise kord 2022. aastal


Tartu viie kooli ühiskatsed üheksanda klassi õpilastele kandideerimiseks Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi kümnendasse klassi toimuvad 22. aprillil 2022. aastal algusega kell 10.00. 
 

Koolid võtavad õpilased vastu, arvestades ühiselt korraldatud testide tulemusi, põhikooli õpingute hindeid ja vestlust. Ühiskatsed toimuvad koolimajades e-testidena ja jätkuvalt koostöös Eksamite Infosüsteemi (EIS) ja Haridus- ja Noorteametiga (HARNO).  
 
Sisseastumiskatsed koosnevad kolmest testist: eesti keel, matemaatika ja loodusained (bioloogia, füüsika, keemia). Eesti keele ja matemaatika testid kestavad kokku 120 minutit. Järgneb 15minutiline vaheaeg ja seejärel toimub loodustest, mille kestus on 60 minutit. 
 
Testitulemuste selgumise järel kutsutakse kandideerijad koolidesse vestlustele lähtudes koolide eelistusest ja kohast kooli pingereas. 
 
Seniks aga soovitame kõikidel õpilastel õppetöösse suhtuda tõsiselt ning kasutada ära iga võimalus õppimiseks oma õpetaja juhendamisel.  

2021/2022 Tartu ühiskatsete ajakava

14. 28. märts 2022 ühiskatsete süsteemis on avatud registreerimine katsetele (Tartu ühiskatsete infosüsteemi) ja taotluste esitamine testidest vabastamiseks olümpiaadide põhjal.

11. 19. aprill 2022 õpilased saavad sooritada harjutustesti.

12. aprill 2022 õpilastele teatatakse otsus testidest vabastamise ja eritingimuste taotluste rahuldamise kohta. 

14. aprill 2022 õpilastele saadetakse soorituskohateated e-mailile.

22. aprill 2022 kell 9.30 ühiskatsete algus (dokumentide kontroll, EIS-i sisselogimine). Kell 10.00 avatakse matemaatika test.

5. mai 2022 kell 16.00 avalikustatakse ühiskatsete infosüsteemis õpilastele testide tulemused, vestlustele kutsumise (kõik eelistused) otsused ja esimese eelistuse vestluse täpne aeg.

5. 12. mai 2022 võimalus vaidlustada testi tulemusi.

 2. 6. mai 2022 koolidel võimalus vestelda testide sooritamisest vabastatud õpilastega.

9. – 13. mai 2022 esimese eelistuse vestlused.                                                           

12. mai 2022  teise eelistuse vestluse aja teatamine.             

16. – 20. mai 2022 teise eelistuse vestlused.                        

19. mai 2022  kolmanda ja neljanda eelistuse vestluse aja teatamine.

23. – 27. mai 2022 kolmanda, neljanda ja viienda eelistuse vestlused.                     

27. mai 2022 kõik kinnituskirjad on saadetud kandidaatidele.

31. mai 2022 õpilane kinnitab ühiskatsete infosüsteemis  õppima asumise valitud koolis.

3. 15. juuni 2022 koolid saadavad vabade õpilaskohtade olemasolul kinnituskirjad ootenimekirjas olijatele.

17.-28. juuni 2022 ARNO-s sisseastumisdokumentide esitamise tähtaeg.