Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord 2020


Tartu gümnaasiumite ühiskatsete kord 2020

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi vastuvõtukord 2020

Tartu ühiskatsete infosüsteem on registreerimiseks avatud alates 16. märtsist kuni kella 24.00-ni 6. aprillil.

Ühiskatsete kirjalikud testid viiakse läbi 17. aprillil algusega kell 12.00.
Kirjalike testide sooritamiseks on aega kolm tundi (180 minutit) sõltumata sellest, mitu testi õpilane sooritab.

Tartu gümnaasiumi 10. klasside sisseastumistestide sisu ja näidisülesanded:
Eesti keel
Inglise keel
Matemaatika
Loodus


Hiljemalt 30. aprillil saadetakse Tartu ühiskatsete infosüsteemi vestlusele kutsumise teade ning esimese eelistuse vestluse ajad.

4. mai - 22. mai toimuvad vestlused vastavalt õpilaskandidaatidele edastatud ajakavale.

Hiljemalt 26. mai väljastab kool õpilasele kooli vastuvõtu kutse Tartu ühiskatsete infosüsteemis.

Kandideerija ja vanem või hooldaja (digi)allkirjastavad kinnituskirja ning esitavad selle valitud kooli hiljemalt 29. mail.
 

Tartu ühiskatsete infosüsteem on registreerimiseks avatud alates 16. märtsist kuni kella 24.00-ni 6. aprillil.

Ühiskatsete kirjalikud testid viiakse läbi 17. aprillil algusega kell 12.00.
Kirjalike testide sooritamiseks on aega kolm tundi (180 minutit) sõltumata sellest, mitu testi õpilane sooritab.

Tartu gümnaasiumi 10. klasside sisseastumistestide sisu ja näidisülesanded:
Eesti keel
Inglise keel
Matemaatika
Loodus


Hiljemalt 30. aprillil saadetakse Tartu ühiskatsete infosüsteemi vestlusele kutsumise teade ning esimese eelistuse vestluse ajad.

4. mai - 22. mai toimuvad vestlused vastavalt õpilaskandidaatidele edastatud ajakavale.

Hiljemalt 26. mai väljastab kool õpilasele kooli vastuvõtu kutse Tartu ühiskatsete infosüsteemis.

Kandideerija ja vanem või hooldaja (digi)allkirjastavad kinnituskirja ning esitavad selle valitud kooli hiljemalt 29. mail.