Vastuvõtt

Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed 2021


Ühiskatsete korraldamisest Hugo Treffneri Gümnaasiumis, Miina Härma Gümnaasiumis, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis ja Tartu Tamme Gümnaasiumis

Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi ühiskatsete korraldamise kord 2021. aastal

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi vastuvõtu kord 2021. aastal

Tartu ühiskatsete ajakava 2020/21

22. märts – 05. aprill – ühiskatsete süsteemis on avatud katsetele registreerimine; taotluste esitamine testidest vabastamiseks olümpiaadide põhjal.
07. – 14. aprill – võimalus sooritada harjutusteste.
12.aprill - õpilastele teatatakse otsus testidest vabastamise ning eritingimuste taotluste rahuldamise kohta.
 

16.aprill - kell 10.00 ühiskatsed.


29.aprill - kell 16.00 avalikustatakse ühiskatsete infosüsteemis õpilaste testide tulemused avalikustatakse vestlusele kutsumise otsused avalikustatakse I eelistuse vestluse täpne aeg ja koht.


26.-30. aprill - koolidel võimalus vestelda testidest vabastatud õpilastega.
03. – 07. mai - I eelistuse vestlused.
06. mai - II eelistuse vestluse täpse aja teatamine.
10. -14. mai - II eelistuse vestlused.
13. mai - III – IV eelistuse vestluste aja teatamine.
17. – 21. mai - III – IV eelistuse vestlused.


25.mai - kinnituskirjad on kõik välja saadetud.
28.mai - õpilane tagastab kinnituskirja. Kinnitab soovi asuda õppima Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi.
31.mai – 11.juuni - vajadusel ootenimekirjas õpilastele kinnituskirja saatmine
15.juuni – 28.juuni - kooli DOKUMENTIDE esitamine 10.klassi õppima asumiseks (Arnos või Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi kantseleis)

Seniks aga soovitame kõikidel õpilastel õppetöösse suhtuda tõsiselt ning kasutada ära iga võimalus õppimiseks koolimajas kontaktõppes oma õpetaja juhendamisel. 

Lisainfo: üldhariduse peaspetsialist Kristi Lain, 51981212,  kristi.lain@tartulv.ee; 2021. a katsete juhtivkooli Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer, 5094021, ott.ojaveer@raad.tartu.ee;

Ühiskatsete korraldamisest Hugo Treffneri Gümnaasiumis, Miina Härma Gümnaasiumis, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis ja Tartu Tamme Gümnaasiumis

Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi ühiskatsete korraldamise kord 2021. aastal

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi vastuvõtu kord 2021. aastal

Tartu ühiskatsete ajakava 2020/21

22. märts – 05. aprill – ühiskatsete süsteemis on avatud katsetele registreerimine; taotluste esitamine testidest vabastamiseks olümpiaadide põhjal.
07. – 14. aprill – võimalus sooritada harjutusteste.
12.aprill - õpilastele teatatakse otsus testidest vabastamise ning eritingimuste taotluste rahuldamise kohta.
 

16.aprill - kell 10.00 ühiskatsed.


29.aprill - kell 16.00 avalikustatakse ühiskatsete infosüsteemis õpilaste testide tulemused avalikustatakse vestlusele kutsumise otsused avalikustatakse I eelistuse vestluse täpne aeg ja koht.


26.-30. aprill - koolidel võimalus vestelda testidest vabastatud õpilastega.
03. – 07. mai - I eelistuse vestlused.
06. mai - II eelistuse vestluse täpse aja teatamine.
10. -14. mai - II eelistuse vestlused.
13. mai - III – IV eelistuse vestluste aja teatamine.
17. – 21. mai - III – IV eelistuse vestlused.


25.mai - kinnituskirjad on kõik välja saadetud.
28.mai - õpilane tagastab kinnituskirja. Kinnitab soovi asuda õppima Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi.
31.mai – 11.juuni - vajadusel ootenimekirjas õpilastele kinnituskirja saatmine
15.juuni – 28.juuni - kooli DOKUMENTIDE esitamine 10.klassi õppima asumiseks (Arnos või Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi kantseleis)

Seniks aga soovitame kõikidel õpilastel õppetöösse suhtuda tõsiselt ning kasutada ära iga võimalus õppimiseks koolimajas kontaktõppes oma õpetaja juhendamisel. 

Lisainfo: üldhariduse peaspetsialist Kristi Lain, 51981212,  kristi.lain@tartulv.ee; 2021. a katsete juhtivkooli Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer, 5094021, ott.ojaveer@raad.tartu.ee;