Meie koolist

Hoolekogu


Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg-d 2 ja 3, Tartu linnavalitsuse 5. oktoobri 2021. a määruse nr 23 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord” § 13 lg-d 1 ja 2 ning lähtudes Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktori esitatud andmetest, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja 

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi hoolekogu koosseis järgmiselt:

1.1. Mati Tikerpuu - lastevanemate esindaja;
1.2. Helena Saar - lastevanemate esindaja;
1.3. Taimi Nilson - lastevanemate esindaja;
1.4. Kadi Sillaste - lastevanemate esindaja;
1.5. Ena Drenkhan - lastevanemate esindaja;
1.6. Kersti Kõiv - lastevanemate esindaja;
1.7. Grete Kaio - vilistlaste esindaja; 
1.8. Roona Ints - õpilaste esindaja;
1.9. Jüri Jekimov - õppenõukogu esindaja;
1.10. Katrin Ennok - õppenõukogu esindaja;
1.11. Katrin Ruitlane-Rütli - toetava organisatsiooni esindaja (Tartu Koolitervishoiu OÜ);
1.12. Martin Ottas - linna esindaja.

2. Otsus jõustub 27. september 2023. a.
 

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg-d 2 ja 3, Tartu linnavalitsuse 5. oktoobri 2021. a määruse nr 23 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord” § 13 lg-d 1 ja 2 ning lähtudes Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktori esitatud andmetest, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja 

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi hoolekogu koosseis järgmiselt:

1.1. Mati Tikerpuu - lastevanemate esindaja;
1.2. Helena Saar - lastevanemate esindaja;
1.3. Taimi Nilson - lastevanemate esindaja;
1.4. Kadi Sillaste - lastevanemate esindaja;
1.5. Ena Drenkhan - lastevanemate esindaja;
1.6. Kersti Kõiv - lastevanemate esindaja;
1.7. Grete Kaio - vilistlaste esindaja; 
1.8. Roona Ints - õpilaste esindaja;
1.9. Jüri Jekimov - õppenõukogu esindaja;
1.10. Katrin Ennok - õppenõukogu esindaja;
1.11. Katrin Ruitlane-Rütli - toetava organisatsiooni esindaja (Tartu Koolitervishoiu OÜ);
1.12. Martin Ottas - linna esindaja.

2. Otsus jõustub 27. september 2023. a.