Dokumendid

Kodukord


Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi kodukord on avalik dokument, mis reguleerib kooli igapäevaelu tulenevalt seadustes ja muudes koolielu reguleerivates aktides kehtestatust. Kooli kodukorras sätestatakse ka kooli töötajate ja õpilaste jaoks igapäevase õppetöö sujumiseks vajalikud reeglid.

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi kodukord

 

 

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi kodukord on avalik dokument, mis reguleerib kooli igapäevaelu tulenevalt seadustes ja muudes koolielu reguleerivates aktides kehtestatust. Kooli kodukorras sätestatakse ka kooli töötajate ja õpilaste jaoks igapäevase õppetöö sujumiseks vajalikud reeglid.

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi kodukord