Vastuvõtt

Kooli tutvustus


Vaata järgi, kuidas on õppetöö meie koolis korraldatud ja milliseid võõrkeeli saab meil õppida. Lisaks kohustulikele õppeainetele, saab valida 23 mooduli hulgast endale sobiva mooduli.

Kõik õpilased saavad valida, kas hakkavad õppima kitsast või laia matemaatikat. Kitsas matemaatikas on lisaks kohustuslikule kursustele veel 6 lisakursust (st kitsa matemaatika valinutel on peaaegu iga riikliku kursuse läbimiseks kaks korda enam aega). 

Lisaks riiklikult ettenähtud kohustuslikele kursustele (69 kursust, mis kõikides gümnaasiumites on samad) oleme tõstnud üldise baashariduse toetamiseks kursuste arvu. Näiteks pakume põhiainetes lisakursusi: eesti keeles ja kirjanduses lisaks “Eesti keele praktikumid” 10 ja 12. klassides ning “Petersonist instaluuleni” kursus.

A-võõrkeeles (inglise keel) lisaks 4 kursust (Healthy lifestyle, Science and Technology,  Education, B2.2 /C1, B2.2/C1 ja B2.2 kursus).

KJPG-s on hästi toimiv õpilasesindus, mis on kaasatud kõikidesse koolielu otsustesse. Õpilaste arvamus on koolile tähtis nii õppetöö kohta tagasiside saamisel, õpilaste päevakava planeerimisel kui ka ürituste korraldamisel.
 

Avatud uksed 2022

Avatud uste reklaam 2022

Kooli tutvustus 2020

Vaata järgi, kuidas on õppetöö meie koolis korraldatud ja milliseid võõrkeeli saab meil õppida. Lisaks kohustulikele õppeainetele, saab valida 23 mooduli hulgast endale sobiva mooduli.

Kõik õpilased saavad valida, kas hakkavad õppima kitsast või laia matemaatikat. Kitsas matemaatikas on lisaks kohustuslikule kursustele veel 6 lisakursust (st kitsa matemaatika valinutel on peaaegu iga riikliku kursuse läbimiseks kaks korda enam aega). 

Lisaks riiklikult ettenähtud kohustuslikele kursustele (69 kursust, mis kõikides gümnaasiumites on samad) oleme tõstnud üldise baashariduse toetamiseks kursuste arvu. Näiteks pakume põhiainetes lisakursusi: eesti keeles ja kirjanduses lisaks “Eesti keele praktikumid” 10 ja 12. klassides ning “Petersonist instaluuleni” kursus.

A-võõrkeeles (inglise keel) lisaks 4 kursust (Healthy lifestyle, Science and Technology,  Education, B2.2 /C1, B2.2/C1 ja B2.2 kursus).

KJPG-s on hästi toimiv õpilasesindus, mis on kaasatud kõikidesse koolielu otsustesse. Õpilaste arvamus on koolile tähtis nii õppetöö kohta tagasiside saamisel, õpilaste päevakava planeerimisel kui ka ürituste korraldamisel.
 

Avatud uksed 2022

Avatud uste reklaam 2022

Kooli tutvustus 2020