Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Meedia

Meedia loomise ja toimimise mõistmine ei ole üksnes ühiskonnas ja tööturul tulemusliku tegutsemise eeldus, vaid toimetulekuoskus. Mooduli eesmärgiks on õpilasi julgustada avastama enda jaoks meedia komplekssust ja mitmekesisust erineva meelelahutuse ja huvi pakkuvate teemade uurimisel, kujundada õpilastest teadlikud meediatarbijad, kes on võimelised enda jaoks vajalikku informatsiooni otsima-leidma ning seda analüüsima, interpreteerima või ise meediasisu looma, mõistma selle loomisprotsesse ja meediasisu konstrueeritust.

Meediamooduli õppekavas on suur rõhk õpilaste praktilistel loovtöödel (intervjuude, uudiste, reportaažide, lühifilmide jms tegemine) ja rühmatööl. Omandatakse põhiteadmised audiovisuaalse meedia olemusest ja mõjust vaatajale, kuulajale ning tarbijale. Saadakse ülevaade filmitootmise protsessist ning omandatakse põhiteadmised operaatoritööst ja videomontaažist. Õpet toetavad KJPG hästi sisustatud meedia- ja filmistuudio, Adobe Creative Cloud professionaalsed disaini-, fotograafia- ja videoprogrammid ning õppekäigud erinevatesse meedia- ja filmindusega seotud asutustesse.

Meedia olemus - 10. klass
Sissejuhatus meediakursusesse. Algteadmised meediast ja sellega seotud valdkondadest. Meedia roll ühiskonnas. Ajakirjandus kui meedialiik. Raadio ja ringhääling. Televisioon ja telesaated. Uusmeedia või internet. Intervjuu, reportaaž. Reporteri töö. Ülevaade filmimaailmast ja filmide tegemisest.

Televisioon ja audiovisuaalne meedia - 10. klass
Sissejuhatus operaatori töö alustesse. Algteadmised operaatoritöö valdkondadest. Filmikompositsioon. Operaatoritöö oskused. Videotehnika. Ülevaade Eesti kommertsteleturust. Eratelevisiooni programmimajanduse taust. Telemajanduse olulisemad mõjutajad. Programmi planeerimine. Eratelevisiooni programmi päritolu. Teletootmine Eestis.

Film ja audiovisuaalne meedia - 11. klass
Filmirežii alused. Algteadmised filmirežiist ja sellega seotud valdkondadest. Filmiliigid. Režii. Dokumentaalfilmi režii. Lühimängufilmi režii. Produtsenditöö. Filmi produtseerimine. Filmitootmise alused. Filmitootmise tehnoloogiad. Dokumentaalfilmi projekti arendus. Filmianalüüs. Filmimontaaž. Filmi- ja videomontaaži alused. Lühifilmi montaaž. Erinevad montaaži formaadid. Montaaž televisioonis ja reklaamis. Montaaži tulemuse analüüs. Filmivalgustus. Helioperaatori töö. Helimontaaž kui looming

Trükiajakirjandus ja reklaam - 11. klass
Reklaami mõiste. Reklaami liigid. Reklaamistrateegiad. Reklaamteksti keel ja struktuur. Reklaami usaldusväärsus. Reklaami reguleerimine. Reklaami tarbimine. Fotograafia põhitõed. Vektor- ja pikselgraafika. Ajalehe kujundamine (tekstimaterjali kujundamine, pildimaterjali kujundamine, infoploki kujundamine).

Meedia- ja filmipraktika - 12. klass
Meedia- ja filmilaagris osalemine. Õppekäigud Eesti Rahvusringhäälingusse, Balti Filmi- ja Meediakooli, Eesti Filmimuuseumisse, erinevate meediaväljaannete toimetustesse jms. Koolitelevisiooni saadete tegemisel osalemine. Telereportaažid, intervjuud, uudiste koostamine, saadete juhtimine, monteerimine. Muusikavideo, humoorikate sketšide tegemine, erinevad lühifilmid.

R