Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Ettevõtlikkus ja ettevõtlus

Eesmärk: anda teoreetilisi teadmisi ettevõtlusest ja oma ettevõtlikkuse realiseerimise võimalustest ning pakkuda praktilist väljundit ettevõtlikkuse realiseerimiseks.

Ettevõtlusõppe sisu määratlemisel on olulised kaks komponenti:
- ettevõtlikkus – isikuomadused/hoiakud ja oskused, mis suurendavad isiku võimekust võimaluste märkamisel ja nende realiseerimisel: see on vundament, baas järgnevaks;
- teadmised ja oskused, mida on vaja ideede edukaks teostamiseks – mida, millal ja kuidas teha? Ettevõtlusõppe vundamendiks on ettevõtlikkuse kujundamine ja toetamine. Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Ettevõtlikkus viitab inimese võimele mõtteid tegudeks muuta. See eeldab loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust, samuti oskust võimalusi ära tunda, tegevust kavandada ja kavandatut ellu viia. Ettevõtlikkus võib avalduda kõigis eluvaldkondades. Ettevõtlik inimene saab iseendaga hakkama ja suudab muuta ühiskonda nt kas ettevõtja, ametniku või vabatahtlikuna.

 

Projektikirjutamise ABC - 10. klass
Sotsiaalse ettevõtluse ja globaalsete probleemide lahendamine läbi projektide tegevuse. Teoreetilised teadmised ja õpe projektide koostamisest, läbiviimine ja aruandlus. Vajadusel kodulehtede koostamine, ürituste reklaamide koostamine, tehnoloogilised turundusvõtted. Turundusplaanide, sponsorkirjade, reklaami, taotluste ja võimalike fondide tutvustamine.

Kogukonna praktika - 11. klass
Õpilasel on ülesanne panustada vabatahtlikku tegevusse (mitte vaid ülesande täitjana vaid aktiivse algatajana), projekti või korraldada mingi suurem üritus (vähemalt paarisajale inimesele ilma õpetajate sekkumiseta ja meeskonda kaasates). Õpilaste poolt läbi viidud projektid ja üritused, mis aitavad kaasa mingite probleemide leevendamisele või on omaalgatuslik õpilastegevus.

Kuidas saada rikkaks? - 11. klass
Isikliku rahanduse, raamatupidamise, investeerimise, maksunduse ja laenamise alused. Ettevõtete liigid, aruandlus tulenevalt liigist. Rahvusvahelised firmad, tütarfirmad, OÜ-tamine, MTÜ-de loomine, FIE-na tegutsemine jms. Kaasuste tutvustamine, pankrott, ettevõtte loomine. Teoreetiline baas ja lisaks ülevaade erinevatest populaarteaduslikest bestselleritest maailmas: „7 efektiivse inimese harjumust“, “Kiire mõtlemine”, “Rikas isa, vaene isa”, “Investeerimise alused”, “Rikkaks saamise õpik” jms.

Ärieetika  - 11. klass
Suhtlus ja suhted erinevates ühiskondades ja kultuuriruumides. Rahvusvaheline ettevõtlus sõltuvalt kultuuritaustast. Kultuuri- ja religioonierinevused. Konkurentsi ja koostöö eelised.

Enesemüümise kunst - 12. klass
Sõna "enesemüümine" toob inimestel alati väikese muige näole, aga kuidas sa midagi müüd, kui sa oma toodet ei tunne?! Saad teadlikumaks oma tootest (sina ise) ja oskad seda paremini pakendada ja turustada. Väljendusoskus on tänapäeva maailmas ülimalt oluline seda tuleb osata nii kõnes kui kirjas. Mis on "networking"? Mismoodi ehitada üles enda "persoonibränd"? Mida tohib ja mida mitte mingil juhul ei tasu teha sotsiaalmeedia platvormidel? Eneseareng ei lõpe kunagi. Ja ennast peab müüma surmani.