News

Info ühiskatsete kohta 13. March maris


 

13. märtsil toimus Tartu gümnaasiumide juhtide koosolek, kus otsustati, et ühiskatsetele registreerumine toimub seni väljakuulutatud ajal – 16. märtsist 6. aprillini. Eriolukorrast lähtuvalt on ühiskatsete kirjaliku testi toimumise ajaks määratud reede, 8. mai 2020, kuid antud kuupäev võib asjaolude muutudes veel muutuda. Kõik gümnaasiumid otsustasid õpilased kooli vastu võtta kahe ainetesti – eesti keele ja matemaatika – tulemuste aluselt ning ühiskatsete päeval viiaksegi läbi vaid need kaks testi.

Vastuvõtutingimusi ja -korda muudetakse sisseastumisvestluste läbiviimise ja toimumise aja osas, kuid tulenevalt vajadusest võidakse muuta ka teistes osades.

Info muudatuste kohta on jooksvalt kättesaadav Tartu linna veebilehel: https://www.tartu.ee/et/parast-pohikooli#uhiskatsed- ja ühiskatseid korraldavate gümnaasiumide veebilehtedele.

 

13. märtsil toimus Tartu gümnaasiumide juhtide koosolek, kus otsustati, et ühiskatsetele registreerumine toimub seni väljakuulutatud ajal – 16. märtsist 6. aprillini. Eriolukorrast lähtuvalt on ühiskatsete kirjaliku testi toimumise ajaks määratud reede, 8. mai 2020, kuid antud kuupäev võib asjaolude muutudes veel muutuda. Kõik gümnaasiumid otsustasid õpilased kooli vastu võtta kahe ainetesti – eesti keele ja matemaatika – tulemuste aluselt ning ühiskatsete päeval viiaksegi läbi vaid need kaks testi.

Vastuvõtutingimusi ja -korda muudetakse sisseastumisvestluste läbiviimise ja toimumise aja osas, kuid tulenevalt vajadusest võidakse muuta ka teistes osades.

Info muudatuste kohta on jooksvalt kättesaadav Tartu linna veebilehel: https://www.tartu.ee/et/parast-pohikooli#uhiskatsed- ja ühiskatseid korraldavate gümnaasiumide veebilehtedele.