Teeninduslik järelvalve


Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu 
telefon 735 0222
e-post: hm@hm.ee
 
LÕUNA PIIRKOND (MUNGA 18, TARTU)
Tartu-, Jõgevamaa: Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee;  mobiiltelefon
5687 0346;   lauatelefon 735 4068
Teenistusliku järelevalve küsimustes on omavalitsustele kontaktisikuks
Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee; mobiiltelefon 51 89953; lauatelefon
735 0109.

Ekspertide põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu 
telefon 735 0222
e-post: hm@hm.ee
 
LÕUNA PIIRKOND (MUNGA 18, TARTU)
Tartu-, Jõgevamaa: Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee;  mobiiltelefon
5687 0346;   lauatelefon 735 4068
Teenistusliku järelevalve küsimustes on omavalitsustele kontaktisikuks
Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee; mobiiltelefon 51 89953; lauatelefon
735 0109.

Ekspertide põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.