Uudised

Ootame oma kooliperre eesti keele (1,0 ametikohta) õpetajat ja osalise koormusega looduainete õpetajat 06. veebruar maris


Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ootab laienemise tõttu oma kooliperre

eesti keele ja kirjanduse õpetajat (1,0 ametikohta),

loodusainete õpetajat (osalise koormusega, 5 tundi keemiat/bioloogiat ja 2 tundi füüsikat nädalas)

Sind ootab ees:

* aktiivne koolipere ja inspireeriv õpikeskkond,

* paindlik töökorraldus ja enesearengu võimalused,

* ühised väljasõidud, sündmused ja projektid.

Soovime, et meie uus kolleeg:

* usub iga õpilase võimekusse ja armastab töötada noortega,

* loob usalduslikke suhteid ja väärtustab meeskonnatööd,

* kannab edasi meie kooli väärtusi – on loov, sõbralik ja õpihimuline,

* omab vastavat kvalifikatsiooni.

Tööleasumine augustis 2024.

Palun saada avaldus, CV ja haridusttõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 08. märtsiks 2024 aadressil merike.kaste@raad.tartu.ee

Rohkem infot telefonil 520 4293 (direktor)

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ootab laienemise tõttu oma kooliperre

eesti keele ja kirjanduse õpetajat (1,0 ametikohta),

loodusainete õpetajat (osalise koormusega, 5 tundi keemiat/bioloogiat ja 2 tundi füüsikat nädalas)

Sind ootab ees:

* aktiivne koolipere ja inspireeriv õpikeskkond,

* paindlik töökorraldus ja enesearengu võimalused,

* ühised väljasõidud, sündmused ja projektid.

Soovime, et meie uus kolleeg:

* usub iga õpilase võimekusse ja armastab töötada noortega,

* loob usalduslikke suhteid ja väärtustab meeskonnatööd,

* kannab edasi meie kooli väärtusi – on loov, sõbralik ja õpihimuline,

* omab vastavat kvalifikatsiooni.

Tööleasumine augustis 2024.

Palun saada avaldus, CV ja haridusttõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 08. märtsiks 2024 aadressil merike.kaste@raad.tartu.ee

Rohkem infot telefonil 520 4293 (direktor)