Uudised

Distantsõpe jätkub 10. juunini 24. aprill maris


Tunnid jätkuvad tunniplaani alusel nagu siiani. 5. perioodi hinded pannakse välja numbrilise hindena. Konsultatsioonid, vastamised toimuvad pärast 15. maid vastvalt sel hetkel Eestis kehtivatele nõuetele. Täpsem informatsioon õppeaasta lõpul õpikute tagastamise, koolikappide jms kohta tuleb mai alguses.

Suvevaheaeg algab 10. juunil (v.a. lõpuklassid).

Tunnid jätkuvad tunniplaani alusel nagu siiani. 5. perioodi hinded pannakse välja numbrilise hindena. Konsultatsioonid, vastamised toimuvad pärast 15. maid vastvalt sel hetkel Eestis kehtivatele nõuetele. Täpsem informatsioon õppeaasta lõpul õpikute tagastamise, koolikappide jms kohta tuleb mai alguses.

Suvevaheaeg algab 10. juunil (v.a. lõpuklassid).