Õppetöö

Järelvastamine


Mihlipäevad toimuvad järgmistel aegadel: 17.03, 02.04, 30.04, 19.05.

Üldjuhul algab Mihklipäev kell 14.25 ja ruumis C206 (auditoorium).

Mihklipäeva protsessijuhend

Mihlipäevad toimuvad järgmistel aegadel: 17.03, 02.04, 30.04, 19.05.

Üldjuhul algab Mihklipäev kell 14.25 ja ruumis C206 (auditoorium).

Mihklipäeva protsessijuhend