News

Dokumentide vastuvõtt 25. June maris

10. klassi vastuvõtu avaldus saab esitada Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO http://www.tartu.ee/arno/ või paberkandjal kooli kantseleisse (kell 9.00 kuni 13.00) kuni 9. juulini.