News

Muutunud Tartu gümnaasiumite ühiskatsed on kasvanud üle-eestiliseks 07. March maris


Kaheksandat korda toimuvate Tartu gümnaasiumite ühiskatsetega on liitunud 33 gümnaasiumit Eestis. Tänavused katsed toovad kaasa mitmeid muudatusi, neist tähtsam on võimalus oma kooli eelistust muuta peale testitulemuste selgumist.

Haridus- ja Noorteameti (HARNO) poolt digitaliseeritud gümnaasiumite ühiskatsed toimuvad 21. aprillil 2023. aastal. Ühiskatsete testid sooritanud õpilased saavad peale testitulemuste selgumist otsustada 4. mail kella 9.00ni, kus koolis oma õpinguid jätkata. Varasemalt pidid noored oma valikud juba enne testitulemuste selgumist põhjalikult läbi mõtlema, kuid selline korraldus on sel aastal muudetud ja õpilane saab oma koolide eelistusnimekirja peale testitulemuste selgumist muuta.

Kui seni sai ühiskatsete tulemuste alusel kandideerida viide Tartu gümnaasiumisse, siis selle aasta teiseks suurimaks muudatuseks on võimalus kandideerida veel 28 gümnaasiumisse. Ühiskatsetega liitunud gümnaasiume saab kontrollida siit: https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=151167035

Eesti Hariduse Infosüsteemi (EIS) keskkonnas toimuvaid digitaalseid ühiskatseid korraldavad 110 kooli üle Eesti. Esmalt registreerub Tartu gümnaasiumitesse kandideeriv õpilane end Tartu ühiskatsete infosüsteemis ja seejärel suunatakse ta edasi EIS-i, kus ta saab valib testide sooritamise koha ning gümnaasiumid, kes tema tulemusi näevad. Tartust väljaspool asuvatesse gümnaasiumitesse kandideerivad õpilased registreerivad end EIS-is.

14.-15. märtsil saavad õpilased registreeruda ühiskatsetele sooritamaks need oma koolis. Seda muidugi juhul, kui kool on registreerunud testi korraldajaks. Oma kooli osalemist saab kontrollida siit: https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=157883145

Kui õpilaskandidaat oma kooli eeltoodud nimekirjast ei leidnud, siis saab ta registreeruda ühiskatsetele 16.-28. märtsil ja sooritada need süsteemiga liitunud gümnaasiumites.  Väljaspool Eestis õppivad ja varemlõpetunud kandidaadid esitavad avalduse kandideerimiseks piirkondlikule koordinaatorile.

Ühiskatsetel on varasema kolme testi – eesti keele, matemaatika ja loodusainete – asemel neli testi. Sel aastal lisandub inglise keele test. Kõik testid on koostanud Tartu gümnaasiumite õpetajad. Iga gümnaasiumi on seadnud oma testide eelistused, mida vastuvõtul arvestatakse. Need on lisaks iga kooli kodulehele nähtavad ka HARNO veebilehel olevas koondtabelis.

Oluliseks muudatuseks on ka põhikooli lõpueksamitega seonduvate tulemuste arvestamine gümnaasiumisse kandideerimisel. Põhikooli lõputunnistuse muutunud vormistus toob kaasa võimaluse näha lõpueksamite sooritamise protsenti ning järeleksami sooritanute tulemusi. Mis loob olukorra, kus ka edukalt katsed läbinud õpilast ei pruugi gümnaasium vastu võtta peale lõpueksamite negatiivsete tulemuste avaldumist lõputunnistusel.

Tänavuste gümnaasiumite ühiskatsete korraldamise juhtkool on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium. Ühiskatsed on toimunud Tartus 2016. aastast.  Erandkorras 2020. aastal EIS-i keskkonnas läbiviidud digitaliseeritud testid on saanud tänaseks tavapäraseks ja tänu 2022. aastal HARNO testide ja hindamise komisjoni poolt koordineeritud tegevusega on süsteem kasvanud üle-eestiliseks.

Lisainfo:

Merike Kaste

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktor

+372 520 4293

HARNO info:

https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=151167034

Kaheksandat korda toimuvate Tartu gümnaasiumite ühiskatsetega on liitunud 33 gümnaasiumit Eestis. Tänavused katsed toovad kaasa mitmeid muudatusi, neist tähtsam on võimalus oma kooli eelistust muuta peale testitulemuste selgumist.

Haridus- ja Noorteameti (HARNO) poolt digitaliseeritud gümnaasiumite ühiskatsed toimuvad 21. aprillil 2023. aastal. Ühiskatsete testid sooritanud õpilased saavad peale testitulemuste selgumist otsustada 4. mail kella 9.00ni, kus koolis oma õpinguid jätkata. Varasemalt pidid noored oma valikud juba enne testitulemuste selgumist põhjalikult läbi mõtlema, kuid selline korraldus on sel aastal muudetud ja õpilane saab oma koolide eelistusnimekirja peale testitulemuste selgumist muuta.

Kui seni sai ühiskatsete tulemuste alusel kandideerida viide Tartu gümnaasiumisse, siis selle aasta teiseks suurimaks muudatuseks on võimalus kandideerida veel 28 gümnaasiumisse. Ühiskatsetega liitunud gümnaasiume saab kontrollida siit: https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=151167035

Eesti Hariduse Infosüsteemi (EIS) keskkonnas toimuvaid digitaalseid ühiskatseid korraldavad 110 kooli üle Eesti. Esmalt registreerub Tartu gümnaasiumitesse kandideeriv õpilane end Tartu ühiskatsete infosüsteemis ja seejärel suunatakse ta edasi EIS-i, kus ta saab valib testide sooritamise koha ning gümnaasiumid, kes tema tulemusi näevad. Tartust väljaspool asuvatesse gümnaasiumitesse kandideerivad õpilased registreerivad end EIS-is.

14.-15. märtsil saavad õpilased registreeruda ühiskatsetele sooritamaks need oma koolis. Seda muidugi juhul, kui kool on registreerunud testi korraldajaks. Oma kooli osalemist saab kontrollida siit: https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=157883145

Kui õpilaskandidaat oma kooli eeltoodud nimekirjast ei leidnud, siis saab ta registreeruda ühiskatsetele 16.-28. märtsil ja sooritada need süsteemiga liitunud gümnaasiumites.  Väljaspool Eestis õppivad ja varemlõpetunud kandidaadid esitavad avalduse kandideerimiseks piirkondlikule koordinaatorile.

Ühiskatsetel on varasema kolme testi – eesti keele, matemaatika ja loodusainete – asemel neli testi. Sel aastal lisandub inglise keele test. Kõik testid on koostanud Tartu gümnaasiumite õpetajad. Iga gümnaasiumi on seadnud oma testide eelistused, mida vastuvõtul arvestatakse. Need on lisaks iga kooli kodulehele nähtavad ka HARNO veebilehel olevas koondtabelis.

Oluliseks muudatuseks on ka põhikooli lõpueksamitega seonduvate tulemuste arvestamine gümnaasiumisse kandideerimisel. Põhikooli lõputunnistuse muutunud vormistus toob kaasa võimaluse näha lõpueksamite sooritamise protsenti ning järeleksami sooritanute tulemusi. Mis loob olukorra, kus ka edukalt katsed läbinud õpilast ei pruugi gümnaasium vastu võtta peale lõpueksamite negatiivsete tulemuste avaldumist lõputunnistusel.

Tänavuste gümnaasiumite ühiskatsete korraldamise juhtkool on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium. Ühiskatsed on toimunud Tartus 2016. aastast.  Erandkorras 2020. aastal EIS-i keskkonnas läbiviidud digitaliseeritud testid on saanud tänaseks tavapäraseks ja tänu 2022. aastal HARNO testide ja hindamise komisjoni poolt koordineeritud tegevusega on süsteem kasvanud üle-eestiliseks.

Lisainfo:

Merike Kaste

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktor

+372 520 4293

HARNO info:

https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=151167034