News

Õpilaskandidaatide dokumente võtab kool vastu 14.-21.06 ja 27.-28.06 13. June maris

10. klassi vastuvõtu avaldus saab esitada Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO http://www.tartu.ee/arno/ või paberkandjal kooli kantseleisse (kell 9.00 kuni 13.00).