Vanasõnad 2

Ühenda lausepooled õigesti vanasõnaks!