Ristsõnad

4. klass
Rütmid

5. klass
Sümfooniaorkestri pillid

6. klass

7.-8. klass
Mis pillirühmad?

9. klass
Tunne termineid Zanrid Vormid Missa osad

10. klass
Vanaaeg
Keskaeg 1
Keskaeg 2
Mitmehäälsus keskajal
4 ristsõna ajastute kohta
Barokk eri maades
B tähega heliloojad
C tähega heliloojad
S tähega heliloojad
A tähega muusikaterminid
B tähega muusikaterminid
D tähega muusikaterminid
K tähega muusikaterminid
M tähega muusikaterminid

12. klass Regilaulu tunnused
Regilaulu liigid
Regilaululiigid esituskoha järgi
Eesti esimene ooper 1
Eesti esimene ooper 2
Eesti lavateosed 1
Eesti lavateosed 2
Eesti lavateosed 3
Muusikaajaloo mõisted eksamiks