Väike oskussõnastik

A

aaria - ooperis või oratooriumis esinev soololaul
ad libitum - soovi korral
a cappella - saateta koorilaul
agoogika - väikesed hetkelised kiirendused ja aeglustused helitöö ettekandel
arpeggio [arpedzo] - akordi helide esitamine üksteise järel, alates kõige madalamast, nn. murtud akordina

B

ballaad - lüroeepilise sisuga vokaalteos soolohäälele klaveri või orkestri saatel. Instrumentaalmuusikasse tõi ballaadi F. Chopin
barkarool - paadilaul, gondlilaul
barrée (pr.) - sagedane mänguvõte eriti kitarri (ka viola da gamba ja tšello) juures. Mängija asetab ühe sõrme (tavaliselt nimetissõrme) risti üle keelte, millega instrument saab justkui uue põhihäälestuse (kõik keeled on kõrgendatud võrdselt).
basso ostinato (it.) - "jonnakas bass", ühe ja sama motiivi pidev kordamine bassis kogu helitöö ulatuses
beat [bi:t] (ingl.) - löök, taktilöök, dzässmuusika ühtlaselt pulseeriv põhirütm
boolero - hispaania tants 3/4 taktis
bourrée [buree] - vana prantsuse rahvatants 3/8 taktis, XVII saj. sai õukonnatantsuks (4/4 või 2/2 taktis)

C

cantabile - laulvalt
capriccio [kapritšo] - vaheldusrikka meeleoluga instrumentaalpala
chaconne [šakonn] - hispaania - portugali pidulik ringtants 3/4 taktis, XVII - XVIII sajandi muusikas instrumentaalne variatsioonivorm 8 - taktilise ostinaatse bassi teemaga (basso ostinato)
chanson [šansoon] - prantsuse väike lauluke
commodo, comodo - mõnusalt, mugavalt, sujuvalt
concerto grosso - "suur kontsert", 1600 - 1700 aastatel välja kujunenud mitmeosaline orkestriteos
con moto - liikuvalt
con sordino - sumbutajaga (sordiiniga)

D

divertisment - kergesisuline, sageli temaatiliselt seostamata instrumentaalpalade tsükkel
dolce [doltše] - õrnalt, hellalt, pehmelt
dziig (ingl. jig, pr. gigue) - šoti - iiri päritoluga rõõmsailmeline hüppetants 3/8, 6/8 või 12/8 taktis

E

eleegia - kaebelaul, nukratooniline, sageli leinameeleolu väljendav vokaal - või instrumentaalpala
espressivo - tundeküllaselt, ilmekalt
etüüd - instrumentaaltehniline harjutuspala

F

fantaasia - vabas vormis instrumentaalheliteos
fraseerimine - heliteose muusikaliselt mõtestatud liigendamine ettekandel
fuuga - ulatuslik polüfooniline heliteos

G

gavott - vana prantsuse tants 2 - osalises taktis
glissando - libistades
grazioso - graatsiliselt, meeldivalt, armsalt

H

habanera - tangot meenutav kuuba päritoluga tants
humoresk - lõbus, vallatu instrumentaalpala
hümn - pidulik heliteos

I

impromptu [ änpromptüü ] - eksprompt, improviseeritud muusikapala ("hetkeline looming")

K

kaanon - imitatsiooniline vorm mitmehäälses muusikas, milles kõik hääled esitavad järgemööda sama meloodiat

M

madrigal - mitmehäälne ilmaliku tekstiga koorilaul
maestoso - majesteetlikult, pidulikult, suursuguselt
motett - polüfooniline vaimulik koorilaul

N

nokturn - öist meeleolu kajastav helitöö

test 1
test 2