Meie Isa palve

Kuigi on palju erinevaid kristlikke konfessioone, teavad kõik kristlased Meie Isa Palvet. Paljud inimesed on seda palvet kuulnud ja paljudel on see palve ka peas. Meie Isa Palve on üks kristlaskonna vanimaid palveid ja ainus, mille Jeesus ise oma jüngritele palvetamiseks õpetas. Meie Isa Palve sisaldab endas koguni seitset väiksemat palvet, mille mõtet ja eesmärki püüame järgnevalt avada.

Meie Isa, kes Sa oled taevas

Miks nimetame Jumalat Meie Isaks?

See seob meid Jumalaga ja teeb meid lähedaseks ning häälestab palvele.

pühitsetud olgu Sinu nimi

Jumala nimi on küll iseenesest püha, kuid oluline on, et me seda iga päev ka pühana suudame hoida ja pühitseda Jumala nime kogu oma tegevusega.

Sinu riik tulgu

Iga inimesel on Jumala riigist oma ettekujutus. Uue Testamendi kohaselt on Jumala riik Jeesuse Kristuse isikuga maa peale tulnud. Jeesus mõtleb siin Jumala riigi all inimeste keskel elavat ja toimivat Jumalat. Seal, kus on Jumal, on ka Jumala riik. Ometi õpetab Jeesus, et me paluksime, et Jumala riik tuleks. Siinkohal tähendab see Jeesuse taastulemist, mille kohta Jeesus ütles, et selle aeg ei ole meile teada ja ainult Jumal teab seda.

Sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal

See on võib olla kristlaste jaoks kõige raskem palve. Keeruline on lasta sündida kellegi teise tahtmisel, jättes enda soovid tahaplaanile. Selles palves me saamegi paluda, et Jumal annaks meile jõudu tema tahtmist täide viia.

Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev

Selles palves palume, et meil oleks kõike eluks hädavajalikku - toidust, kehakatet ja peavarju. Siin me tunnustame, et kõik saadav ja saadu on kingitus ning et me tahame seda kingitust tänuga vastu võtta.

ja anna meile andeks meie võlad nagu meiegi andeks anname oma võlglastele

Selles palves me tunnistame oma eksimusi ja palume, et Jumal annaks Kristuse pärast need andeks ja võtaks meie palvet kuulda.

ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast,

Seitsmenda palve eesmärk on hoida meid eemale halvast ja samuti paluda, et Jumal võtaks osa meie koormast enda kanda, kui me kiusatustes ja raskustes oleme.

sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.

Aamen

Palve lõpetame ülistades. Selle kaudu on meil võimalik oma usku tunnistada ja loota, et meie palvet kuulda võetakse.


Martin Luther "Väike katekismus", ELTT saatesarja "Meie Isa Palve" põhjal koostanud Piret Sadam
Materjal pärineb: http://www.ngonet.ee/eltt/voldikud/palve.html