Kontrolltööde küsimused


Teema: Vanaaeg

 1. Seleta mõisted: leviit, pentatoonika, veeda, raaga, musikë, aoid, rapsood, tragöödia, ditüramb, dionüüsia, dooria, früügia, lüüdia
 2. Kirjelda Hiina kammertooni
 3. Kuidas on seotud India kastisüsteem india muusikaga?


Teema: Keskaeg

 1. Mis toimus aastal 313?
 2. Mis juhtus 395. aastal?
 3. Kes oli Gregorius Suur ja milline oli tema osa keskaegses kirikulaulus?
 4. Nimeta gregooriuse koraali esitusviise ja laulutüüpe!
 5. Kes oli Guido ja milline on tema osa keskaegses muusikateoorias?
 6. Loetle missa ordinaariumiosad!
 7. Nimeta keskaegsed helilaadid!
 8. Nimeta mitmehäälsuse tüüpe ja iseloomusta neid.
 9. Nimeta keskaegsed pillid!


Teema: Renessanss

 1. Mida tähendab tõlkes sõna renessanss?
 2. Millise Euroopa piirkonnaga on peamiselt seotud muusika areng renessansiajastul?
 3. Mida tähendab mõiste cantus firmus?
 4. Mis pillid olid renessansiajal valdavad?
 5. Mida tähendab mõiste a cappella?
 6. Mis on protestantism?
 7. Milline oli humanistlik iluideaal?
 8. Mis on polüfoonia?
 9. Missuguse hääleliigi kasutuselevõtmisega kujunes välja 4-häälne polüfoonia?
 10. Milline on Martin Lutheri osa protestantismi ja protestantliku kirikumuusika tekkimises?

Teema: Barokk

 1. Mis pillid mängivad basso continuos?
 2. Mis oli omane ainult prantsuse ooperile?
 3. Miks arenes polüfoonia täiuslikuks just Saksamaal?
 4. Mis on oratoorium?
 5. Millal esitati passioone?
 6. Mis maa helilooja on Lully?
 7. Mis maa helilooja on Praetorius?
 8. Mis maa helilooja on Schütz?
 9. Mis žanr see on, kuhu kuuluvad allemande, courante, sarabande, gigue?
 10. Mis on omane ainult inglise ooperile?
 11. Mille poolest erines oratoorium Itaalias ja Prantsusmaal?
 12. Mis on passioon?
 13. Mis on da capo aaria?
 14. Miks sai just Hamburgist Saksamaa tähtsaim ooperikeskus?

Teema: J. S. Bach ja G. F. Händel

 1. Kus ja millal sündisid J. S. Bach ja G. F. Händel?
 2. Millistele pillidele kirjutas muusikat J. S. Bach?
 3. Mida tähendab HTK (Hästi Tempereeritud Klaver)?
 4. Millise usuga oli seotud J. S. Bach?
 5. Nimeta J. S. Bachi tähtsamad teosed.
 6. Mis maa helilooja oli G. F. Händel?
 7. Kas G. F. Händel on läinud muusikaajalukku oma ooperite või oratooriumidega?
 8. Kelle teos on "Almira" ja mis žanrisse see kuulub?
 9. Mis seos on G. F. Händelil habemeajajaga?
 10. Kus Eestis on ette kantud J. S. Bachi "Johannese passiooni?"


Teema: Klassitsism ja F. J. Haydn

 1. Missugused poliitilised sündmused mõjutasid Euroopa kultuuripilti 18. sajandi lõpul ja 19. sajandi algul?
 2. Iseloomusta klassikalise muusika stiili (harmoonia, vorm, põhilised esitajad).
 3. Kirjelda sonaadivormi.
 4. Nimeta pillirühmad klassikalises orkestris.
 5. Millised olid põhilised vokaalmuusika žanrid, mida F. J. Haydn kirjutas? Too näiteid.
 6. Millised olid põhilised instrumentaalmuusika žanrid, mida F. J. Haydn kirjutas? Too näiteid.
 7. Milliseid uuendusi tõi muusikasse F. J. Haydn?


Teema: Mozart ja Beethoven

 1. Iseloomustage Mozarti ooperite peategelasi.
 2. Nimetage Mozarti tähtsamaid teoseid.
 3. Laulge mõnd Mozarti loodud viisi.
 4. Millised olid Beethoveni loomingu kesksed teemad?
 5. Missugust liiki teoseid kirjutas Beethoven?
 6. Laulge mõnd Beethoveni loodud viisi.


Teema: Liszt ja Chopin

 1. Kas F. Liszt oli ungari, prantsuse või saksa helilooja?
 2. Millise muusikalise žanri looja on F. Liszt?
 3. Millistel kirjandusteostel põhinevad F. Liszti sümfooniad?
 4. Mis pillil mängis F. Liszt?
 5. Kus elas F. Chopin?
 6. Millise muusikalise žanri looja on F. Chopin?
 7. Mitu sümfooniat kirjutas F. Chopin?
 8. Milliseid lühiteoseid kirjutas F. Chopin?


Teema: Verdi ja Tšaikovski

 1. Kirjeldage Verdi ooperit "Traviata". Mille poolest on see eriline?
 2. Kirjeldage Verdi ooperit "Rigoletto". Mis on seal sellist, mis on omane Verdile?
 3. Loetlege Verdi kuulsaiad ooperid.
 4. Mida väljendab Tšaikovski looming?
 5. Loetlege Tšaikovski ballette.
 6. Millist liiki muusika oli Tšaikovskile kõige südamelähedasem? Kirjeldage seda.


Teema: Richard Wagner

 1. Milline oli Wagneri suhe teda ümbritseva tegelikkusega?
 2. Mis juhtub Wagneri ooperi kangelastega?
 3. Kas Wagner kirjutas ka midagi peale muusika?
 4. Mis suhe oli Wagneril jumalatega?
 5. Milles seisnevad Wagneri uuendused ooperis?
 6. Mitu koomilist ooperit kirjutas Wagner? Nimetage need.


Teema: Grieg ja Sibelius

 1. Võrrelge Griegi ja Sibeliuse loomingut


Teema: Eesti muusika

 1. Nimetage vanimad pillikoorid Eestis?
 2. Milline osa oli eesti muusika algperioodil D. O. Wirkhausil?
 3. Kes olid hernhuutlased ja kuidas on nad seotud Eestiga?

 4. Millised olid tähtsamad žanrid M. Saare loomingus. Iseloomustage Saare koorilaule.
 5. Millised võtted rahvaviiside arendamisel on eriti iseloomulikud C. Kreegile?
 6. Mis liiki rahvalaule kogus ja töötles ainult C. Kreek?

 7. Milliseid alasid hõlmab H. Elleri tegevus?
 8. Millised žanrid on Elleri muusikas esikohal?

 9. Millised katsetused eesti ooperivallas leidsid aset enne aastat 1928?
 10. Miks saavutas "Vikerlased" oma staatuse?