Ave Maria

Ave Maria,
Gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
Et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus, nunc,
Et in hora mortis nostrae.
Amen.
Ole tervitatud, Maarja,
Täis armu, Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seas
Ja õnnistatud on Su ihu vili - Jeesus.
Püha Maarja, Jumala Ema,
Palu meie, patuste eest, nüüd
Ja meie surmatunnil.
Aamen.


Materjal pärineb: http://www.ngonet.ee/eltt/voldikud/avemaria.html