Noodivältused 1

Märgi iga noodivältuse alla tema löökide arv