Helilaad

Täida lüngad

Helilaad on .
Duur ja moll on . Helilaadi helisid märgime nimedega.
Duur on kõlaga ja duuri algusaste on .
Moll on kõlaga ja molli algusaste on .