Täida ristsõna.
Tühikuid ära jäta.
1   2                    
              3       
 4                    
                   
5                     
             6        
7                     
                   
8                   9    
        10             
11                     
              12       
   13            14        
                   
   15    16                
                   
       17