Alteratsioon

Täida lüngad

Astmed, mida kõrgendatakse, on , , , (kirjuta astmenimed).
Astmed, mida madaldatakse, on , , (kirjuta astmenimed).
Aste, mida nii kõrgendatakse kui ka madaldatakse, on (kirjuta astmenimi).
???