Helistik

Täida lüngad

Helistik on .
Helistiku I astet ehk põhiheli nimetatakse . Helistik saab oma nime põhiheli ehk järgi.C-noodist algav duur-helilaad on , a-noodist algav moll-helilaad on .
C-duur ja a-moll on helistikud, sest neil on ühine JO-aste. Ühine JO-aste ja ühised võtmemärgid on ka -duuril ja -mollil ning -duuril ja -mollil.