TI-TI-RI ja TI-RI-TI

TUNNIKS VAJALIKUD ÕPPEMATERJALID: Töövihik; A. Sepp, H.-M. Järv "Muusikaõpetus IV klassile"

TUNNI KÄIK: Käivitan slaidiprogrammi tiririti2.ppt.
Täna tuletame meelde mõned õpitud rütmid. Suurepäraselt sobivad 1-löögilised rütmid TI-TI (slaid nr. 1) ning TI-RI-TI-RI (slaid nr. 2).
Oih, mis nüüd juhtus (slaid nr. 4)? Rütmid läksid katki ja sassi ka (slaid nr. 5). Proovime ära parandada.
Võtame ühe TI ja ühe TI-RI ning paneme need kokku, saame TI-TI-RI. Vahva!
Võtame nüüd TI-RI ja TI ning paneme need kokku ja saame TI-RI-TI.
Täitsa uued rütmid. Mitu lööki kumbki neist kesta võiks? (1 löök)
Koputame (plaksutame) nüüd kõik koos harjutust a (b, c, d) õpikust lk. 22.
Harjutame ka uute rütmide kirjutamist ja avame töövihikust lk. 12.
Mina esitan teile laulu ("Kukupai" õpik lk. 23) ja teie kuulake hoolega millistel sõnadel on meie täna õpitud uus rütm. (Järgnevalt õpime laulu ära tavaliste meetodite abil).

Copyright Anu-Mai Lillo