TI-TI-RI ja TI-RI-TI

TUNNIKS VAJALIKUD ÕPPEMATERJALID: Töövihik; A. Sepp, H.-M. Järv "Muusikaõpetus IV klassile"

TUNNI KÄIK: Käivitan slaidiprogrammi tiririti.ppt.
Täna hakkame leiutama. Selleks tuletame meelde mõned õpitud rütmid. Suurepäraselt sobivad 1-löögilised rütmid TI-TI (slaid nr. 1) ning TI-RI-TI-RI (slaid nr. 2).
Kui me võtame pool TI-TI-st ja pool TI-RI-TI-RI-st ja paneme need kokku, siis me saame uue rütmi TI-TI-RI. Mitu lööki kestab see uus rütm? (1 löök)
Kui me võtame nüüd ülejäänud TI-RI ja ülejäänud TI ja paneme need kokku, siis me saame uue rütmi TI-RI-TI, mis on samuti 1-löögiline.
Koputame (plaksutame) nüüd kõik koos harjutust a (b, c, d) õpikust lk. 22.
Harjutame ka uute rütmide kirjutamist ja avame töövihikust lk. 12.
Mina esitan teile laulu ("Kukupai" õpik lk. 23) ja teie kuulake hoolega millistel sõnadel on meie täna õpitud uus rütm. (Järgnevalt õpime laulu ära tavaliste meetodite abil).

Copyright Anu-Mai Lillo