TA-I-TI

TUNNIKS VAJALIKUD ÕPPEMATERJALID: Töövihik; A. Sepp, H.-M. Järv "Muusikaõpetus IV klassile"

TUNNI KÄIK: Sissejuhatuseks laulame lastega õpitud laulu "DO-RE-MI" (õpik lk. 12).
Mis on selle laulu taktimõõt? (2/4).
Koputame nüüd selle laulu rütmi.
Kas kõik rütmid on teile tuttavad? (ei)
Milliste sõnade peal on võõras rütm? (Kohe alguses "JO on" ja "tähtsaim").
Nagu me näeme tuleb vahel ette, et me peame esimest sõna või silpi pikemalt laulma kui teist.
Ja kuna tuttavatest rütmidest ei piisa nende kirjapanemiseks muusikas, siis moodustatakse teile kahest juba tuttavast rütmist TA-st ja TI-TI-st uus rütm.
Käivitan slaidiprogrammi taiti.ppt.
Selleks, et TA-d pikemaks teha kasutame pidet (slaid nr. 2) ja nii nagu me pide puhul õppisime, liidame teise noodi pikkuse esimesele noodile (slaidid nr. 2 ja 3).
Ja ka TI silpi ei ütle me päris välja (slaid nr. 5). Ütleme ainult I ja venitame selle TA-ga kokku, nii et saame TA-I (slaid nr. 6).
Mugavama ja arusaadavama kirjapildi pärast on kasutusele võetud "punkt", mis pikendab noodi vältust poole võrra. Praegu lähebki meie TA poole võrra pikemaks ja nii saame selle TI asemel (slaid nr. 7) kasutada punkti (slaid nr. 8).
Selle punkti toome ka TA-le hästi lähedale nagu I tõime (slaid nr. 9).
Kokku saime uue rütmi TA-I-TI ja selle vältus on 2 lööki.
Õpikus lk. 60 on meil laul "Kuldne õhtupäike". Koputame koos selle laulu rütmi ja ütleme kaasa rütmisilpe.
Järgnevalt õpime ära selle laulu.
Avage töövihikus lk. 23 ja täitke lüngad kasutades uut rütmi, mille me täna õppisime.

Copyright Anu-Mai Lillo