Pide

TUNNIKS VAJALIKUD ÕPPEMATERJALID: Töövihik; A. Sepp, H.-M. Järv "Muusikaõpetus IV klassile"

TUNNI KÄIK: Käivitan slaidiprogrammi pide.ppt.
Täna õpime juurde ühe uue asja, mida muusikud kutsuvad pideks. Ja meie hakkame ka seda asja pideks kutsuma.
Kõigepealt koputab keegi meile tahvlil oleva harjutuse ja ütleb kaasa ka rütmisilpe (koputabki, ehk saab hindegi). Koputame kõik koos.
Nüüd ma joonistan siia pide. Pide on sidekaar, mis ühendab kahte kõrvuti asetsevat ja samal helikõrgusel olevat nooti.
Teise noodi vältus liidetakse nüüd esimese noodi vältusele. Kui meil oli siin kaks 1-löögilist TA-d, siis nüüd kokku kõlavad nad nagu 2-löögiline TA-A.
Kas keegi koputab nüüd selle harjutuse? (Keegi koputabki).
Joonistan siia veel ühe pide. Kes nüüd koputab? (Keegi koputab)
Järgnevalt õpime laulu "Meil isaga" lk. 33

Copyright Anu-Mai Lillo