JO-võti

TUNNI KÄIK: JO-võtme õpetamiseks on koostatud slaidiprogramm JO-võti.ppt.
Küsimuse peale: mitu noodijoont on? sõidavad slaidil noodijooned ühekaupa ette.
Täna õpime ära JO-võtme.
JO-võti näitab, millisel joonel või millises vahes asub JO.
JO-võti kirjutatakse nelja joone abil nii (nüüd jooksevad ekraanile JO-võtme detailid).
Kus asub siin JO? (4 slaidi).
Kui JO on joonel, siis MI ja SO on ka joonel (5. slaid).
Kui JO on vahes, siis MI ja SO on ka vahes (6. slaid).
Kus asuvad JO, MI ja SO nüüd (3 slaidi)?

Copyright Anu-Mai Lillo