Mitmesugused testid valikvastustega ja ilma.

12. klass Tunne eesti oopereid
Muusikaajaloo mõisted eksamiks

11. klass Tunne romantismiaja heliloojaid
Kuulsaimad ooperid

10. klass Vanaaja mõisted Keskaja mõisted
Mitmehäälsus keskajal
Renessansiaja leiutised Ooperi teke

9. klass Vaimulik muusika 1
Vaimulik muusika 2
18. sajandi žanrid
Žanrid
Sümfoonia ja kontsert
Sonaadivorm ja sonaat
Sonaat-allegro vorm
Rondovorm
Variatsioonivorm
Vormid
Tantsusüit
Sonaaditsükkel
Homofoonia ja polüfoonia
Organum
Kunstivoolud 1
Kunstivoolud 2
Kunstivoolud + heliloojad
Stiilid/ajastud
Renessanss
Barokk
Baroki heliloojad
Klassitsism
Jazzi eelkäijad 1
Jazzi eelkäijad 2
Traditsiooniline jazz
Dixieland
Kaks kokkuvõtvat testi mõistete kohta
Kokkuvõttev ristsõna mõistete kohta
Mõisted

7.-8. klass
Rahvaste laulud (kuulamine)
Rahvaste pillid (4 testi) Elektrooniline popmuusika

6. klass Tempoterminid
Dünaamikaterminid
Rahvapillid 1 Tähtnimed (bemollidega)
Tähtnimed (dieesidega)
"Seherezade" Suurbritaania

5. klass Eesti rahvalaul 1
Eesti rahvalaul 2
Rahvatantsud ja -pillid
Soome rahvamuusika
Rootsi rahvamuusika
Norra rahvamuusika
Vene rahvamuusika
Läti rahvamuusika
Leedu rahvamuusika
Kooriliigid
Koorid
Koorijuhid
Kirjuta tähtnimed 1
Kirjuta tähtnimed 2
Kirjuta tähtnimed 3
Kirjuta tähtnimed 4
Kirjuta tähtnimed 5
Kirjuta astmenimed! 1
Kirjuta astmenimed! 2
Kirjuta astmenimed! 3
Kirjuta astmenimed! 4
Kirjuta astmenimed! 5