Uudised

Õpilaskandidaatide dokumente võtab kool vastu 15.juunist - 28. juunini 14. juuni maris


10. klassi vastuvõtu avaldus saab esitada Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO http://www.tartu.ee/arno/ või paberkandjal kooli kantseleisse (kell 9.00 kuni 13.00).

Kantselei on avatud kell 9.00-14.00.

10. klassi vastuvõtu avaldus saab esitada Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO http://www.tartu.ee/arno/ või paberkandjal kooli kantseleisse (kell 9.00 kuni 13.00).

Kantselei on avatud kell 9.00-14.00.