Oluline

Info 10. klassi sisseastujale testide (16.04) sooritamise kohta 07. aprill maris


16. aprillil 2021.a. kell 10.00 sooritatakse Tartu gümnaasiumide ühiskatsed Eksamite Infosüsteemis (EIS).

Kui e-testide tegemisel 16. aprillil tekib EIS-i süsteemis üleüldine tõrge, jagame siinsamas lehel infot testide edasise korralduse kohta.

Enne testi tegemist palun kindlasti üle kontrollida e-testi tegemiseks arvuti valmisolekut (https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/7895/sooritaja/0/alustamine).

Ajavahemikus 7.-14. aprillini on võimalik EIS lehel teha harjutustest koos verifitseerimisega (saab sooritada üks kord!):
https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamised (pane enne valmis veebikaamera ja id-kaart!)

Lisa info testide sooritamise kohta leiad siit.
 

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi vastuvõtu kord 2021. aastal

16. aprillil 2021.a. kell 10.00 sooritatakse Tartu gümnaasiumide ühiskatsed Eksamite Infosüsteemis (EIS).

Kui e-testide tegemisel 16. aprillil tekib EIS-i süsteemis üleüldine tõrge, jagame siinsamas lehel infot testide edasise korralduse kohta.

Enne testi tegemist palun kindlasti üle kontrollida e-testi tegemiseks arvuti valmisolekut (https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/7895/sooritaja/0/alustamine).

Ajavahemikus 7.-14. aprillini on võimalik EIS lehel teha harjutustest koos verifitseerimisega (saab sooritada üks kord!):
https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamised (pane enne valmis veebikaamera ja id-kaart!)