Oluline

Alates tänasest kuni 21. maini toimuvad vestlused tulevase X lennu õpilaskandidaatidega 25. aprill maris


25. maiks väljastatakse kandidaatidele kinnituskirjad sisseastumissüsteemi. 

25. maiks väljastatakse kandidaatidele kinnituskirjad sisseastumissüsteemi.