Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Disain. Maailmast kriitilise pilguga. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Meedia- ja filmikunst. Psühholoogia. Prantsuse keel. Riigikaitse ja julgeolek. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. Vene keel edasijõudnutele. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Poliitika. Maailma ajalugu.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Disain. Maailmast kriitilise pilguga. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Meedia- ja filmikunst. Psühholoogia. Prantsuse keel. Riigikaitse ja julgeolek. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. Vene keel edasijõudnutele. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Poliitika. Maailma ajalugu.

Vene keel edasijõudnutele

Tutvume tundmatu Venemaaga ja Venemaa kultuuripärandiga, arendame suhtluskeelt, andes maksimaalsest võimalusi vene keele praktiliseks kasutamiseks. Mooduli kursuste lõpus võimalus sooritada vene keele tasemeeksami ja saada rahvusvaheline sertifikaat. Ja lisaks – põnev ekskursioon Moskvasse või Peterburgi.

10. klass

1. kursus  - Kaasaegne Venemaa
Kursuse eesmärgiks on tutvustada õpilastele Venemaad erinevates valdkondades (elanikkond, erinevad rahvused, suuremad linnad, tööstus, majandus, maavarad, loodus ja loomad, kliima, rahvusköök).

2. kursus - Venemaa kultuuripärand
Kursuse eesmärgiks on tutvustada õpilastele naaberriigi kultuuri ja rahvustraditsioone. Samas ka tutvustada vene kultuuritegelasi (heliloojad, kunstnikud, näitlejad), Nobeli preemia laureaate, kuulsaid eesti tegelasi Venemaal erinevatest valdkondadest.

11. klass

3. kursus - Vene kirjandus ja teoste ekraniseering
Kursuse eesmärk on tutvustada õpilastele kuulsate kirjanike elulugusid, teoseid ja ekraniseeringuid.

4. kursus - Ortograafia
Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade põhilistest ortograafia ja kirjavahemärkide reeglitest, omandada põhilised teadmised vigade vältimiseks.

12. klass

5. kursus - Ettevalmistus B1-tasemeeksamiks
Kursuse eesmärk on tutvustada õpilastele eksami struktuuri, välja selgitada õpilaste vene keele oskus erinevates osaoskustes.

6. kursus - Ettevalmistus B2-tasemeeksamiks
Õpilased saavad võimaluse valida ja sooritada B1/B2 tasemeeksamit koolieksamina või riigieksamina. Kursusel tutvustame õpilastele B2 tasemeeksami struktuuri ning toetame eksamiks ettevalmistust.