Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Disain. Maailmast kriitilise pilguga. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Meedia- ja filmikunst. Psühholoogia. Prantsuse keel. Riigikaitse ja julgeolek. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. Vene keel edasijõudnutele. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Imeline maailm.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Disain. Maailmast kriitilise pilguga. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Meedia- ja filmikunst. Psühholoogia. Prantsuse keel. Riigikaitse ja julgeolek. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. Vene keel edasijõudnutele. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Imeline maailm.

3D modelleerimine

Läbi mooduli suurendatakse õpilaste infotehnoloogilisi pädevusi. Valmistatakse õppijaid ette reaalajarakenduste tarvis sisendmaterjalide loomiseks ja kasutamiseks. Õpetatakse 3D tegelaskuju modelleerimist.

10. klass (1. ja 2. kursus)

3D tegelaskuju modelleerimine. Õppesisu: tegelaskuju kavandamine; modelleerimine; taageldamine; pinnalaotuse valmistamine; tekstuurimine. Õpetusega taotletakse, et õppija visandab tegelaskuju, modelleerib lähtuvalt kavandist kolmemõõtmelise tegelaskuju, taageldab ja tekstuurib modelleeritud tegelaskuju ja loob modelleeritud tegelaskujust pinnalaotuse.

11. klass (3. ja 4. kursus)

Arvutimängu keskkonna kujundamine. Õppesisu: Mängumootorite omapära. Kasutajaliides. Mudelite importimine. Materjalid. Tegelaskuju animatsioon. Interaktiivsus. Stseeni koostamine. Õpetusega taotletakse, et õppija: Omandab baasteadmised mängumootori rollist tootmisliinis ning koostab ja seadistab ühe arvutimängu keskkonna. Õpilane impordib keskkonda mudeleid, paigutab keskkonnas elemente, seadistab mudelite animatsioone ja materjale ning loob keskkonnale interaktiivse mehaanika.

12. klass (5. kursus)

3D animatsioon. Õppesisu: põhimõisted ja tööriistad; planeerimine; eesmärgikohane animatsioon; sükliline animatsioon. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab baasteadmised animatsioonist ja loob mängumootori jaoks tsüklilisi animatsioone ja animeerib tegelaskuju.