Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
annab võimaluse teostada oma unistusi
EST

Vastuvõtt Tartu gümnaasiumitesse 2017/2018 õa

 

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi avatud uste päev toimub 10.02.2017 kell 14:00.

10. klassi vastuvõtmise info 2017 
KJPG sisseastumistingimused 2017
Tartu ühiskatsete kord 2017.pdf

15. veebruar - 15. märts registreerumine Tartu ü​hiskatsete infosü​steemis (https://tartu.koolikatsed.ee/)
18. märts kell 11.00-14.00 kirjalikud testid.
                                  Matemaatika test 
                                  Inglise keele test
                                  Eesti keele test
                                  Loodustest
Hiljemalt 4. aprill saadetakse Tartu ühiskatsete infosüsteemi vestlusele kutsumise teade.
6. - 28. aprill vestlused vastavalt õpilaskandidaatidele edastatud ajakavale.
Hiljemalt 2. mai väljastab kool õpilasele kinnituskirja õpilaskandidaatide nimekirja arvamise kohta.
8. mai tagastab õpilane ja vanem (digi)allkirjastastud kinnituskirja kooli. 
KONTAKTID
Kaunase puiestee 70 50706 Tartu
Telefon: +372 747 7077
E-post:  kool@kjpg.tartu.ee
Reg nr 75038776

Direktor +372 520 4293
Õppejuht +372 746 1737
Raamatukogu +372 746 1738
Med.õde +372 746 1738
Söökla +372 585 54542


Viimati muudetud: 16.08.2017 13:04, root
OTSEVIITED
Postkast


Viimati muudetud: 29.08.2017 13:23, Maris Kuiv