Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
annab võimaluse teostada oma unistusi
EST

KIKKIK-i projekt "Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi keskkonnalaager – Keskkonnateadlikud noored, meie tuleviku kujundajad"

Projekti eesmärgiks on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilaste riiklikust õppekavast ja valikainete ainekavadest lähtuvalt praktiliste tööde läbiviimine looduskeskkonnas. Eesmärgiks on kinnistada koolis õpitut, süvendada ja laiendada valdkondlikke teadmisi ning läbi praktiliste tööde tõsta õpilaste keskkonnateadlikkust ja kujundada praktilisi oskuski looduskeskkonna uurimiseks. Õppetegevuse tulemusena õpilased õpivad ka väärtustama ja hoidma neid ümbritsevat looduskeskkonda ning mõistma sellega seotud probleeme.
Praktikalaager annab oskusi ja võimaluse gümnaasiumis kohustusliku uurimis- või  praktilise töö läbiviimiseks ning koostamiseks. Laagris toimub süsteemne õppetegevus aktiivõppe meetodite kaudu. Gümnaasiumi esimese ja teise aasta õpilaste ühislaager (60 õpilast) toimub septembri kuus. Õpilaste ülesanded lähtuvad läbitud õppeainetest ning omandatud teadmistest ja oskustest, üksikmõõtmistest ja vaatlustest kuni komplektsete mõõtmiste ja vaatluste analüüsini.

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Laagri pildigalerii 
KONTAKTID
Kaunase puiestee 70 50706 Tartu
Telefon: +372 747 7077
E-post:  kool[at]kjpg.tartu.ee
Reg nr 75038776

Direktor +372 520 4293
Õppejuht +372 746 1737
Raamatukogu +372 746 1738
Med.õde +372 746 1738
Söökla +372 585 54542


Viimati muudetud: 15.01.2019 14:41, Maris Kuiv
OTSEVIITED

Postkast
Stuudium
Tunniplaan

Lae alla Stuudiumi rakendus
  Viimati muudetud: 13.01.2018 15:08, Maris Kuiv