Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
annab võimaluse teostada oma unistusi
EST

Üldhariduskoolide vahelise koostöö arendamine

         
 

ESF programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ (1.1.0704.09-0004)

Üldhariduskoolide vahelise koostöö arendamise projekt
„Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“


Koolituse eesmärk

Hariduse reorganiseerimisel on võetud suund nn puhta gümnaasiumi loomisele. Haridusinnovatsioon toob kaasa õppeprotsessi ja õpetamise uuenemise ning traditsioonilisest erineva õppesisu, metoodika ja töökorralduse. Koostöö ja kogemuste vahetamine Viljandi Gümnaasiumi ja Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi vahel võimaldab tõsta muutunud õppekorralduse kvaliteeti. Koolituse eesmärgiks on realiseerida värsked ideed ja olemasolev kogemus edasiviivaks koostööks.

Projekti raames toimub kaks koolituspäeva:
18. veebruar Viljandi Gümnaasiumis
17. aprill Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis

Koolituse teemad
  1. Ainekavade lõiming Viljandi Gümnaasiumi seitsme õppesuuna näitel
  2. Haridustehnoloogilised võimalused gümnaasiumi õppetegevuses
  3. Hindamine gümnaasiumis (probleemid ja lahendused)
  4. Kooli õppekorralduse nüüdisajastamine ja väljapoole suunatud koostöö
  5. Õpilaste ja õpetajate motivatsioonimehhanismid
  6. Metoodiliste kogemuste kasutamine koolide koostöös
 
Koolituse materjale

Aineülesed valdkonnad riiklikus õppekavas ja nende rakendamine koolis
Haridustehnoloogilised võimalused gümnaasiumi õppetegevuses
Kooli õppekorralduse kaasajastamine 
Õpilaste ja õpetajate motivatsiooni mehhanismid
Metoodiliste kogemuste kasutamine koolide koostöös

Artiklid

Huvitava Kooli blogi
Õpetajate Leht

Pildigaleriid

KJPG osales SA Innove ESF programmis
KJPG sai INNOVESt koostööprojektile rahastuse
 

KONTAKTID
Kaunase puiestee 70 50706 Tartu
Telefon: +372 747 7077
E-post:  kool@kjpg.tartu.ee
Reg nr 75038776

Direktor +372 520 4293
Õppejuht +372 746 1737
Raamatukogu +372 746 1738
Med.õde +372 746 1738
Söökla +372 585 54542


Viimati muudetud: 16.08.2017 13:04, root
OTSEVIITED

Postkast
Stuudium
Tunniplaan

Lae alla Stuudiumi rakendus
  Viimati muudetud: 13.01.2018 15:08, Maris Kuiv