Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
annab võimaluse teostada oma unistusi
EST

Põhiväärtused

Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi  põhiväärtused

  • Õpilaskeskus – otsustamisel ja arendustegevuses lähtutakse eelkõige õpilase vajadustest. Tähtis on aus, avatud ja suhtluspartnerit austav suhtlemisstiil.
  • Hea haridus – kõik osapooled pingutavad maksimaalselt nii õpikeskkonna kujundamisel, õppimisel kui ka õpetamisel.
  • Jätkusuutlikkus – õpilastele jagatakse kestvaid teadmisi, võimaldatakse laiapõhjalist haridust. Kõik organisatsiooni liikmed tegelevad pidevalt enesearendamisega.

Õpilaskesksus, kvaliteetne haridus ja jätkusuutlikkus on väärtused, mida soovime kogeda igapäevases õppetöös, kuid mis on ka meie tegutsemise aluseks otsustamisel, planeerimisel ja hindamisel. Need väärtused läbiva kogu koolielu, -kultuuri ja õppekava.

Õpilaskesksuse aluseks on viisakas suhtlemine, mis tähendab eelkõige ausat, avatud ja suhtluspartnerit austavat suhtlemisstiili. Kogu kommunikatsioon koolis toimub eelnimetatud põhimõtetel. Otsustamisel ja arendustegevuses lähtutakse eelkõige õpilase heaolust. Viisakas suhtlemine on aluseks tolerantsuse ja lugupidamise kasvule. Kooli töötajad on oma tegevuses diskreetsed, tolerantsed, suhtlemises avatud ja väärtustavad nii igaühe panust kui ka koostööd, olles pidevalt õpilastele eeskujuks.

Kvaliteetne haridus tähendab igaühe maksimaalset pingutust nii õpikeskkonna kujundamisel kui ka õppimisel. Õpetamisel kasutatakse parimaid kaasaegseid vahendeid ja efektiivseid metoodilisi võtteid. Õpetajad on kursis oma valdkonna didaktika uusimate suundadega. Nii õpetamisel kui ka õppimisel pingutatakse, et saavutada parimat võimalikku tulemust.

Jätkusuutlikkuse tagab meie kooli õpilastele eelkõige kestvate teadmiste ja laiapõhjalise hariduse võimaldamine. Koolis saadav haridus tagab haridusastmetel edasiliikumiseks vajalikud oskused ja teadmised ning elukestvaks õppeks valmis hoiaku. Olulisi teadmisi ja tegevusi eristatakse ebaolulistest. Aega kui piiratud ressurssi hinnatakse. Õpilased ja õpetajad tegelevad pidevalt enesearendamisega.
KONTAKTID
Kaunase puiestee 70 50706 Tartu
Telefon: +372 747 7077
E-post:  kool[at]kjpg.tartu.ee
Reg nr 75038776

Direktor +372 520 4293
Õppejuht +372 746 1737
Raamatukogu +372 746 1738
Med.õde +372 746 1738
Söökla +372 585 54542


Viimati muudetud: 15.01.2019 14:41, Maris Kuiv
OTSEVIITED

Postkast
Stuudium
Tunniplaan

Lae alla Stuudiumi rakendus
  Viimati muudetud: 13.01.2018 15:08, Maris Kuiv