Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
annab võimaluse teostada oma unistusi
EST

ProgeTiiger programm

ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2017

2017. aasta ProgreTiigri seadmete taotlusvoorus haridusasutustele taotlesime kaks erinevat 3D printerit: 3D-printer KIT Ultimaker Original+ ja Vertex on Vellema 3D. Ühega neist on võimalik printida kahevärvilisi asju ja teisega ühevärvilisi ning kaks erinevat printerit annavad võimaluse õpilastele tutvuda erinevate 3D-printerite mudelitega ja nende tööga.

3D-printerit oleme koolile juba ammu soovinud, kuid siiani ei ole olnud piisavalt ressursse selle soetamiseks. Eeltööd olime aga selles vallas teinud. Õpilased on nii tehnika kui ka disaini mooduli ainete raames tegelenud arvutiprogrammide abil joonestamise ja modelleerimisega. Siit järgmine loogiline samm olekski 3D-printeriga tehtavate tööde integreerimine õppekavasse.
3D printereid kasutame esimesel õppeaastal (2017/2018) tehnika ja disaini moodulite kursustel ning edaspidi plaanime seda teha ka põhiainete lõimisel.

Seadmete kasutamise näited

3D printimise võimaluse lisamine nii tehnika- kui disainimooduli kursustele andis võimalusi õpetada mitmesuguseid uusi pädevusi ja muuta õppesisu huvitavamaks ning tegeliku eluga rohkem kooskõlaliseks. Õpilased said õppeülesannetena lahendada päriselulisi ülesandeid ja tehnoloogia abil neid ka reaalselt teostada.
Õpilased on disainimooduli ainete raames tegelenud nii paberjoonistel ideede kavandamisega kui ka arvutiprogrammide abil joonestamise ja modelleerimisega. Huvi 3D printimise vastu oli suur. Tasapinnalistest joonistest ja virtuaalsest 3D kujutisest tekkisid reaalsed, käegakatsutavad ja reaalsuuruses esemed. Eriti hea näide sel puhul oli 2016/17 õppeaastal tootedisaini ülesanne: kujundada kooli nimega (KJPG) meene või võtmehoidja. Parimad ideed tehtud 3D joonistest sai kohandatud 2017/18 väljaprintimiseks sobivateks ja ka välja prinditud. Õpilane nägi oma idee teostumist ja sai hinnata tehtut, analüüsida ja leida parendamist vajavaid külgi oma töös.
Mõned näited ideekavanditest Google Sketchup programmis:
  
 
Mõned näited 3D prinditud esemetest:

Autorid: Hendrik ja Liis.
2017/18 disainikursuse II perioodi tootedisaini ülesandena mõtlesid õpilased paaristööna ise välja vajaliku toote ja kujundasid selle kasutades eelnevatelt kursustelt tuttavat Google Sketchupi programmi. 3D printimiseks vajaliku faili koostamisel õppisid õpilased joonist vastavusse seadma 3D printimise faili nõuetega. Tehtud 3D joonise eksportimine stl-failina Cura programmi oli õpilaste jaoks uus kogemus, samuti Cura programmi kasutamine 3d trüki ettevalmistuseks Ultimakeri tarbeks. Programm osutas probleemsetele kohtadele, mis vajasid toestust, tehtud 3D kujutist sai täpsemalt vaadelda kihtide kaupa. Programmi alusel said õpilased ka oma printimist seadistada oma nägemuse alusel. Õpilased sai uusi teadmisi ja praktilisi kogemusi nii programmide kui ka printeri kasutamise vallas. Ühe toote valmistamiseks tuli läbida keerukas disainiprotsess ideest kuni teostuseni, seejuures kasutada koos erinevaid programme.
 
Enamus tehtud toodetest olid seotud telefonide hoiustamise ja laadimissüsteemidega. Toodete prototüübid said ka välja prinditud ja nende põhiselt arutletud tehtud toodete funktsionaalsuse ja kujunduse üle.
Mõned näited tootedisaini joonistest ja prinditud mudelitest:
 
 Riiuli kinnituse konstruktsioonid. Autorid: Liis ja Maarja Liis.

Autorid: Artur, Raigo ja Aulika.
 
Telefoni ja laadija alus. Autor: Remy.
Minikõrvaklappide turvaline hoidik (fotol puudub ümbris). Autorid: Hendrik ja Kaur.
 
Järgnevate valikkursuste raames on kavas jätkata 3D printeri kasutamist disainimooduli kahel kursusel (3D modelleerimine ja disainikursus), rakendada seda ka tehnikamooduli 3D modelleerimise kursusel. 2017/18 õppeaasta tehnikamooduli kursusel on kavas kujundada detailid, mida saaks kasutada joonestamise kursusel 3-vaadete joonestamise ülesannete mudelitena (et seostada reaalset ruumilist detaili paberil tehtava tasapinnalise joonisega, arendada õpilaste ruumilist mõtlemist).

KJPG 3D printerite kasutamise kogemus
Disainimooduli töökava näidis
​​Tehnikamooduli töökava näidis
​​Disainimooduli tegevuskava näidis

Viimati muudetud: 01.03.2018 19:35, Maris Kuiv
KONTAKTID
Kaunase puiestee 70 50706 Tartu
Telefon: +372 747 7077
E-post:  kool[at]kjpg.tartu.ee
Reg nr 75038776

Direktor +372 520 4293
Õppejuht +372 746 1737
Raamatukogu +372 746 1738
Med.õde +372 746 1738
Söökla +372 585 54542


Viimati muudetud: 15.01.2019 14:41, Maris Kuiv
OTSEVIITED

Postkast
Stuudium
Tunniplaan

Lae alla Stuudiumi rakendus
  Viimati muudetud: 13.01.2018 15:08, Maris Kuiv